cz en

Testování SW

Tvorba testovací strategie

Vytvoříme pro Vás komplexní testovací stragetii, někdy nazývanou jako testovací plán/plán testů.
Pokud totiž dopředu nevíte, co chcete testovat, jak, kdy, kolik a jaké zdroje potřebujete, jaké prerekvizity musíte mít splněny, jaké mají být výstupy testů (deliverables), dopředu předurčujete neúspěch celého testování. Tvorba testovací strategie znamená, že se seznámíme s Vaším produktem, zjistíme Vaše prostředí, zvyklosti, know how, celkové možnosti a navrhneme Vám na míru testovací strategii.

Test desing a tvorba testovacích scénářů

Dále máme praxi ve samotném test designu a tvorbě testovacích scénářů pro definované testovací oblasti. Samozřejmostí je struktura testovacích scénářů, která bude vyhovovat Vám, nicméně doporučujeme osvědčenou (alespoň minimální) strukturu: identifikátor testů, test oblast (případně navíc podoblast), krátký název testu, nutné prerekvizity, kroky testu, očekávaný výsledek, pravidla pro vyhodnocení, výsledek testu, celkový výsledek (OK/neprošel). Případně další atributy jako např. zodpovědná osoba, konkrétní tester, výsledky rozpadnuté dle jednotlivých verzí sw (dle iterace), apod. Navrhneme Vám množinu smoke testů a množinu regresních testů.

Testování

Mezi námi prováděné testy patří testy následujících typů: a samozřejmě automatizace testů, u kterých to dává smysl (většinou alespoň smoke testy, regresní testy).

Automatizace testů

Vytváříme plně automatické testy tam, kde to jde a kde to dává smysl (v ostatních případech navrhujeme semi-automatické testy nebo kde to opravdu nedává smysl, tak navrhujeme ponechat manuální test). Takový test musí být co nejvíce izovolaný, tj. data, která ke svému testu používá by si měl umět předpřiravit, poté otestovat a po skončení je po sobě uklidit (uvést systém do původního stavu předtím, než byl test spuštěn).
Nástroje, které používáme pro automatické testování se liší dle typů testů (od Selenium pro testování webového prostředí až po ručně psané linuxové skripty pro testování částí backendu).