cz en

Programování na zakázku

Základní informace

Na základě analýzy vašich procesů ve společnosti postavíme systém šitý přesně na míru postihující všechny klíčové činnosti potřebné k vašemu úspěchu na trhu. Navržený a realizovaný systém plně reflektuje poslední technologické trendy na trhu informačních technologií a naše bohaté zkušenosti s jejich implementací v prostředí našich klientů.

Základní výhody vývoje software

Systémy se přizpůsobují procesům nikoliv naopak - procesy ve vaší firmě je možné designovat podle specifických potřeb vašeho podnikání
Snadné používání - ovládání software je navrženo podle požadavků uživatelů systému. Jeho používání je proto velmi srozumitelné.
Vyšší efektivita procesů - systém plně odráží procesy ve společnosti, pomáhá je informačně zpracovávat a tím následně zvyšuje jejich účinnost.
Škálovatelnost - systém žije s vámi, jeho životní cyklus je svázaný s vývojem vaší společnosti
Zaručený rozvoj - software je určený na míru vaší společnosti a pokud dojde ke změnám procesů, není nutné čekat na novou verzi produktu, ale s pracemi je možno začít už při navrhování změn.

Detailní pohled

Firmy dnes stále více preferují uplatnění procesního způsobu řízení svých aktivit, a to jak směrem ke svým zákazníkům, dodavatelům, ostatním partnerům, tak také uvnitř firmy. Pro podporu realizace procesního řízení ve společnosti je zapotřebí implementovat také informační systémy, které dokáží vhodným způsobem procesní řízení podporovat. Zásadním důvodem k nasazení systému navrženého podle procesní analýzy je maximální uspokojení informačních potřeb ve firmě, realizace efektivní kontroly nad distribucí znalostí a rozšíření míry informovanosti vevnitř společnosti o činnosti a fungování firmy. Zajištěním systémové podpory procesů a nastavením časových ukazatelů je dosaženo významného zkrácení času zpracování jednotlivých procesních činností. Pro úspěch projektu je klíčová projektová metodika prověřená dlouholetými zkušenostmi, která zaručuje vysokou kvalitu zadaného díla a plnění klíčových milníků projektu.

Vaším partnerem budou zkušení konzultanti s vysokou mírou odbornosti, kteří vám pomohou systém navrhnout a zrealizovat v následujících fázích:

Analytická fáze - Rozpracovává detailně požadavky na funkcionalitu systému. Primárním cílem je podrobně definovat funkcionalitu aplikace a její dynamické chování vymezené funkčním modelem.
Architektura - Návrh architektury systému vychází z analýzy požadavků, které rozpracovává v technologických pojmech. Tento návrh je podkladem pro vytváření systému.
Vývoj - Vývoj spočívá ve vlastní implementaci navrženého systému.
Testování- Testování podle schválených scénářů ověřuje zda požadovaná funkcionalita je v systému obsažena.
Předání do pilotního provozu - Systém je po dokončení vývoje předán do ověřovacího provozu u zákazníka, kde je odzkoušeno jeho reálné nasazení.
Předání do ostrého provozu - Systém je nasazen v plném rozsahu ke svému účelu.
Údržba systému - Naše služby nekončí předáním systému klientovi. V rámci následných prací lze systém upravovat podle vnitřní dynamiky společnosti.

Cena

Cena vývoje na zakázku je vždy kalkulována individuálně. Standardní hodinové sazby jsou
Junior Programátor (PHP+MySQL+javascript) - 450,- Kč/h
Senior Programátor (PHP+MySQL+javascript+jQuery+Nette+Smarty) - 600,- Kč/h
Grafik - 500,- Kč/h
Test designer - 600,- Kč/h
Business analytik - 600,- Kč/h
Solution architekt - 900,- Kč/h
Test manažer - 900,- Kč/h
Projektový manažer - 900,- Kč/h